Samling: Oppsamlingskar

PRODUKTER SOM STØTTER MILJØET

Oppsamlingskar under IBC/tønner hindrer søl av stoffer ved tømming eller 
fylling av fat. Den profilerte bunnen av pallen muliggjør transport av blant annet en gaffeltruck.