SK Produkter fraktinformasjon

Levering fra nettbutikk

Vi har flere rimelige fraktalternativer.

I nettbutikkens kasse kan våre kunder velge den leveransen som passer deres behov best.

Vi gjør oppmerksom på at forsinkelser fra transportør kan forekomme.

Mottaker er pliktig til å sjekke at varer er fri for transportskader. Skader må meldes til transportør innen 7 dager. Sjekk alltid gods før signering.


Kunder på Svalbard
Posten har innført et eget gebyr på pakker som sendes til Svalbard. Av denne grunn blir hver bestilling belastet med dette gebyret som f.t. er kr 236,- .

 

Har du spørsmål? Kontakt oss på tlf 67 97 40 30 eller info@skprodukter.no