UNIKAT partikkelfilter (Combifilter)

Vi har levert UNIKAT katalysatorer og partikkelfiltre de siste 20 årene. Den største brukergruppen er gaffeltrucker og anleggsmaskiner i gruve og tunneldrift. Produktet er også mye brukt på asfaltmaskiner spesielt ved asfaltering i garasjeanlegg og i tunneler.

Partikkelfilterene er med elektrisk avbrenning, og kan leveres for ettskift eller vekseldrift.Unikat
Combifilter modell S har en renbrenningstid på 40 minutter. 400V.

Combifilter modell K har en renbrenningstid på 6 timer. 230/ 400V.
Vi leverer også CATTRAP partikkelfilter beregnet for tyngre maskiner i hardt arbeid og som oppnår en arbeidstemperatur fra 380 til 420 grader over en viss del sv driftstiden.

For ytterligere informasjon kontakt oss eller se Unikats hjemmeside: http://www.unikat.se.

Viser det ene resultatet